EMailAfdrukken

Bijbelstudieavond

Bijbelstudieavond

2 Timotheüs 3:16
“Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

Update: Vanwege de corona virus zijn de bijeenkomsten en activiteiten tijdelijk gestaakt tot nader order.


Wij heten u van harte welkom op de Bijbelstudie welke plaatsvindt op de vrijdagavonden van 20:00 – 21:30 uur. Wij vinden het belangrijk om naast de prediking van het woord, tijdens onze eredienst, Bijbels onderricht te ontvangen. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel man als vrouw.

De Bijbelstudies worden door verschillende gemeenteleden verzorgd. Maar wij waarderen ook eigen inbreng. Tevens is er gelegenheid voor vragen en gebed.

 

We zijn klaar met het behandelen van de brieven van Paulus, Jesaja en Handelingen.

Op dit moment behandelen wij de Psalmen 

 
Datum Titel Plaats Type
Currently no events are available